Convenis per a treballadors

L'assegurança colectiva de conveni és una assegurança obligatòria que cobreix els accidents que pugui patir el treballador en l'exercici de la seva feina. La seva finalitat és donar solució a les indemnitzacions a abonar als seus treballadors o els seus hereus en cas d'accident.

Característiques de les assegurances de conveni

  • En aquest tipus d'assegurances, el prenedor és l'empresa i l'assegurat és cadascún dels empleats. En la negociació col·lectiva s'estableixen els capitals amb els que s'indemnitzarà al treballador en cas d'accident professional. Determinats convenis com el d'hosteleria estableixen la obligatorietat d'una assegurança de vida a més del d'accidents.
  • Independentment del nombre de treballadors que hagin a l'empresa, l'assegurança de conveni col·lectiu cobreix a tots els que estiguin donats d'alta en el moment de la contractació de l'assegurança. Al venciment de la pòlissa, es procedeix a la seva regularització. En funció dels mesos que cada treballador hagi estat d'alta, es paga la prima corresponent. Això pot ocasinar que l'empresa tingui que abonar una quantitat addicional, si té més treballadors que en el moment de contractació o que li tornin diners si en té menys.
  • No es tracta de l'adscripció a la Mútua de Treballadors, ja que aquesta s'ocupa de proporcionar assitència sanitària en cas d'accident de treball o malaltia professional. En canvi, l'assegurança obligatòria d'accidents proporciona una indemnització en cas de sinistre d'aquesta índole. La Mútua ofereix assistència a autònoms i assalariats mentre que l'assegurança obliga a l'empresa a la contractació, però les seves cobertures són només per al treballador.

Per a que ho tinguis clar i contractis l'assegurança de conveni col·lectiu que cobreixi les necessitats dels teus treballadors, a brc81, els nostres professionals realitzaran l'estudi corresponent i t'oferirem diferents opcions de contractació.

Protegeix la teva llar

Protegeix la teva llar

L'habitatge sol ser la inversió més important d'una persona. Protegiu bé.

Diccionari

Diccionari

Coneix el significat dels termes que s'utilitzen en el món de l'assegurança.

Telèfons d'assistencia

Telèfons d'assistencia

Si necessites parlar amb la teva companyia, consulta aquí el telèfon de contacte que busques.