Atenem les teves queixes i reclamacions

Una queixa és una reclamació o protesta que es fa a causa d'un desacord o disconformitat.

La normativa vigent ens obliga de disposar d'un servei específic per atendre les queixes que els nostres clients considerin per una actuació incorrecta com a mediadors de les seves pòlisses.

Que fem a brc81?. Independentment de si la queixa, reclamació o desacord es refereix a la nostra actuació o a una asseguradora, a  brc81 revisem internament el cas i se li trasllada la resolució al client.

En el cas de queixes o reclamacions contra la nostra manera d'actuar i el client persisteix en la queixa després de la resposta aportada per la corredoria, disposem d'un formulari per poder formalitzar la queixa, Aquest es traslladarà al servei d'atenció al client. La nostra corredoria té designat aquest servei en el Col·legi de Mediadors d'Assegurances de Barcelona permetent així una major objectivitat a l'hora de valorar la reclamació.

Si la queixa va dirigida a l'actuació de la companyia asseguradora nosaltres intervindrem de forma inicial per intentar resoldre la incidència. En cas de no aconseguir el resultat esperat utilitzarem el mateix formulari per realitzar una queixa formal als serveis d'atenció al client de la companyia i t'acompanyarem en el procés per assessorar-te en els passos a seguir.

Recorda que els serveis d'atenció en cas de queixes o reclamacions tenen dos mesos de temps de resposta.

Et facilitem el nostre Reglament d'Atenció al Client i el Formulari de Queixes i Reclamacions. Esperem que no ho requereixis, almenys pels nostres serveis. 


Reglament d'Atenció al Client

Formulari de Queixes i Reclamacions

Salut col·lectius

Salut col·lectius

L'assegurança de salut per a col·lectius, permet tenir cura del bé més preuat de la teva empresa: teus empleats.

Estàs segur?

Estàs segur?

Per saber si estàs prou segur, contacta amb nosaltres i t'ajudem a saber-ho.

Convenis per a treballadors

Convenis per a treballadors

Compleix amb els teus treballadors. Protegeix-dels accidents que puguin patir durant l'exercici de la seva tasca.