Assegurances per a empreses

Les Empreses estan exposades a tota mena de riscos. Independentment de la seva activitat, han d'estar protegides davant danys patrimonials, a l'activitat o a les persones que hi treballen.

Com cada Empresa té les seves pròpies característiques, t'oferim assegurances amb la flexibilitat de poder triar les garanties que necessites per protegir-la.

Les assegurances per a empreses cobreixen el que es necessita per a minimitzar l'impacte de qualsevol risc:

  • Paralització de l'activitat
  • Avaria de maquinària
  • Responsabilitat civil
  • Servei de reparacions urgents
  • Salut
  • Defensa jurídica i altres.

L'oferta asseguradora ofereix 2 tipus de productes d'assegurances, uns per cobrir a les persones que exerceixen els oficis i altres per cobrir les necessitats específiques dels negocis:

Cobertures de riscos patrimonials

Sigui quin sigui el tipus de negoci, les assegurances específiques per a empreses inclouen cobertures com la responsabilitat civil o el robatori.

Cobertures per a les persones

Aquest tipus d'assegurança garanteix que l'empresa que pot seguir exercint la seva activitat, o està protegit en el cas d'estar inhabilitada per fer-ho. Ens referim a:

  • Assegurances de subsidi: per cobrir dies de baixa per malaltia o accident.
  • Assegurances de salut
  • Assegurances de vida o accidents
  • Plans d'estalvi i de pensions, per ampliar la cobertura a la jubilació dels empleats.

Contacta amb nosaltres, a brc81 som professionals de l'assegurança i t'informem per ajudar-te a protegir la teva empresa.

Plans de Retribució Flexible

Plans de Retribució Flexible

T'expliquem per què són beneficiosos per a tota l'empresa.

Serveis

Serveis

Busquem partners per oferir-te més serveis amb condicions més avantatjoses. Consulta aquí els serveis que tenim per a tu.

Telèfons d'assistencia

Telèfons d'assistencia

Si necessites parlar amb la teva companyia, consulta aquí el telèfon de contacte que busques.