Assegurances de Responsabilitat Civil General

Què és l'Assegurança de Responsabilitat Civil?

És l'assegurança que fa front a les responsabilitats derivades dels possibles danys ocasionats a tercers en el desenvolupament de l'activitat professional, empresarial o industrial.

Què significa fer front a responsabilitats?

Que l'assegurança de Responsabilitat Civil s'encarrega de la defensa o indemnitzacions derivades de les reclamacions de tercers que s'han vist perjudicats per algun dany patit com a conseqüència del desenvolupament de l'activitat de l'assegurat.

Exemple de danys ocasionats a tercers

  • La salut dels teus clients es veu afectada per servir un producte en mal estat.
  • Despreniment d'una part d'una grúa que al caure ocasiona danys a un vehicle aliè.
  • Durant el procés de càrrega i descàrrega, la caiguda de la mercaderia ocasiona lesions importants a un treballador.
  • Durant el treball al jardí d'un client, es causen danys en la propietat del veí.
  • Un incendi a la nau industrial de l'assegurat provoca danys importants i paral·litza l'activitat de l'empresa veïna.
Assegurança de Multirisc Industrial

Assegurança de Multirisc Industrial

L'assegurança de Multirisc Industrial, a més de protegir el patrimoni empresarial, cobreix, a més, despeses de reparació o substitució dels béns danyats.

Assegurança de Comerç

Assegurança de Comerç

Tot el que necessites per protegir el teu negoci. Perquè mai saps el que et pot passar.