Assegurances de salut per a col·lectius

Qué és una assegurança de salut col·lectiva?

És l'assegurança de reembolsament i/o quadre concertat, pel qual els autònoms i les empreses poden oferir als seus treballadors i les seves families, l'accés a la sanitat privada en condicions favorables.

Aquest tipus d'assegurances pot oferir-se en diferents versions, com benefici social o retribució en espècie.

Actualment l'assegurança de salut col·lectiva, representa un motiu de fidel·lització dels treballadors, ja que d'acord amb estudis realitzats al respecte, l'assegurança de salut és el benefici social proporcionat per l'empresa que més valoren els treballadors amb independencia del seu sexe.

Quins avantatges té l'assegurança de salut per a les persones que treballen a la teva empresa?

Al contractar l'assegurança de salut a través de l'empresa, els treballadors obtenen dos avantatges:

  • Benefici fiscal, exempció d'un màxim de 500€ per persona (treballador, cònjuge i descendents), 1.500€ en cas de persones amb alguna discapacitat.
  • Contractar l'assegurança a través de l'empresa, ofereix unes condicions econòmiques més favorables que contractarla particularment.

 

Tipus de contractació col·lectiva

Es poden donar tres situacions diferents en les que el treballador surt beneficiat:

  • L'empresa / empresari asumeix la totalitat del cost de l'assegurança: el treballador i la seva familia es beneficien fiscalment, obtenen avantatges de la sanitat privada i es senten més protegits per l'empresa.
  • L'empresa / empresari asumeix part del cost de l'assegurança: igual que en el cas anterior, el treballador i la seva familia es benefician fiscalment, obtenen avantatges de la sanitat privada i es senten més protegits per l'empresa.
  • L'empresa contracta l'assegurança i trasllada el cost de la mateixa al treballador a través de la nómina. S'obtenen les mateixes avantages fiscals i económiques que en els casos anteriors.

Les assegurances contractades per l'empresa poder oferir de forma addicional, millores en prestacions i altres serveis.

Quins avantatges té per a l'empresa?

Si l'empresa o l'autònom que contracti una assegurança de salut per als treballadors:

  • Podran disposar d'una eina de negociació salarial.
  • Reduïr l'absentisme laboral, al estalviar temps en llistes d'espera i baixes de llarga durada.
  • Proporcionar una millor imatge davant la seva competencia, al cuidar de les persones de l'empresa.
  • Contribuir a disminuir la rotació dels empleats, reforçant la seva fidelitat i compromís amb l'empresa.
Assegurança Auto

Assegurança Auto

L'assegurança d'auto és obligatori. No obstant això, pots optar per contractar garanties addicionals que t'ajudaran a estar ben protegit.

cuadromedico.online

cuadromedico.online

Consulta aquí el quadre mèdic de les principals companyies d'assegurances de salut.

Salut i benestar

Salut i benestar

Si el que t'agrada és el benestar, et donem alguns consells per tenir una vida més saludable.