Plans de Retribució Flexible

Els plans de retribució flexible conformen una part del sou del salari del treballador, que intercanvia una part de la quantitat en efectiu, per productes o serveis, com assegurança mèdica, plans de pensions, tickets restaurant, guarderies, transports, entre altres.

Avantatges dels plans de retribució flexible per al treballador

  • Els plans de retribució flexible suposa una avantatge fiscal, ja que el treballador paga menys impostos perque cobra menys efectiu. A més, en el cas de les assegurances de salut, el treballador no tindrà que tributar per aquest concepte fins un import de 500€ anuals per cada membre de la unitat familiar (empleat, cònjuge i descendents). Aquest límit s'amplia a 1.500€ en cas de discapacitat.
  • La comoditat en la contractació, ja que l'empresa s'ocupa de la gestió.
  • Les avantatges econòmiques que soposen els descomptes per contractació col·lectiva en lloc de fer-ho de forma individual.

Avantatges dels plans de retribució flexible per a l'empresa

Més que beneficis econòmics, podem destacar altres aspectes que també són importants per al bon funcionament de qualsevol empresa:

  • Treballadors motivats i fidelitzats.
  • Millora de la imatge.
  • Millora del clima laboral.
  • Eina de retenció de professionals i contractació de nous treballadors.

Si tens dubtes sobre com implementar el teu Plà de Retribució Flexible, contacta amb el Departament de Gestió de Persones de Teugrup Consultors.

Salut col·lectius

Salut col·lectius

L'assegurança de salut per a col·lectius, permet tenir cura del bé més preuat de la teva empresa: teus empleats

Assegurança de Vida

Assegurança de Vida

Pensa en els teus. Què farien si faltessis? Assegura el seu futur i el seu benestar.

Notícies

Notícies

Contractar la teva assegurança a través d'una Corredoria et garanteix assesoria professional i evita que corris riscos innecessaris.