Assegurança d'Automòbil

Assegurança obligatoria d'automòbil

L'assegurança de l'automòbil, moto o qualsevol altre vehícle, és obligatoria si vols circular i cobrir la teva responsabilitat com a propiertari o conductor, per les lesions corporals o materials que puguis ocasionar a un tercer.

Però, pots escollir estar més protegit, ja que tens la possibilitat de contractar una assegurança d'automòbil, amb una sèrie de garanties addicionals que es poden incloure a més de les obligatòries.

Garanties addicionals de l'assegurança d'automòbil

Tenir una assegurança d'automòbil amb garanties addicionals, et protegeix davant dels riscos que et puguin afectar en cas de causar o ser víctima d'un accident de circulació.

Existeixen diferents modalitats d'assegurança d'automòbil i moltes companyies asseguradores al mercat, pel que trobar el millor producte no és feina fàcil. Per això, abans de contractar l'assegurança per al teu vehicle et podem assessorar i comparar entre diverses opcions.

Conceptes com el valor venal, quin tipus d'assegurança escollir, les cobertures incloses, la gestió en cas de sinistre... són importats a l'hora de contractar una assegurança d'automòbil. Deixa't assessorar per professionals.

Contacta amb nosaltres. Partint de les teves necessitats i circumstàncies, t'informarem sobre les diferents opcions d'assegurances d'automòbil. Recorda que contractar el teu segur amb una corredoria no té cost addicional i comptes amb la informació i gestió a través de professionals.

 Conceptes bàsics de les assegurances d'automòbil

Elements fixos i no extraïbles del vehicle assegurat no inclosos en l'equipament de serie del fabricant per a aquest model o versió. S'han de declarar a l'hora de formalitzar el contracte, encara que te'ls hagin regalat al concesionari, ja que no totes les companyies els cobreixen por defecte.

Persona que, complint amb els requisits legals establerts i autoritzada pel propietari, condueix el vehicle en el moment del sinistre.

Persona que, complint els requisits legals establerts, està asignada a la pòlissa com conductor. Les característiques del mateix són la base de càlcul de la prima de l'assegurança i l'acceptació del risc per part de l'asseguradora.

Import pactat en les condicions particulars de la pòlissa, que anirà a càrrec de l'assegurat en cas de sinistre i se li deduirà de la indemnització que li correspongui percebre a cada sinistre.

Sinistre en el qual els danys materials suposen la destrucció, desaparició o inutilització total del vehicle, o bé quan el cost de la reparació dels danys materials és superior al valor de mercat del vehicle.

Qualsevol persona física o jurídica diferent al prenedor de l'assegurança, l'assegurat i/o conductor, el seu cònjuge i els parients de fins a tercer grau de consanguinitat o afinitat del prenedor, assegurat i/o conductor.

Aplicat al terreny de les indemnitzacions de les asseguradores, el valor venal d'un vehicle es tracta com el valor de venta que té el vehicle en el moment anterior a un sinistre. Però, aquesta equiparació no s'utilitza sempre. 

 

 

Modalitats d'assegurança d'automòbil

D'acord amb les garanties addicionals que vulguis contractar, pots trobar diferents modalitats d'assegurances per automòbil:

 • Assegurança Automòbil Tercers Bàsic

És l'assegurança mínima per normativa per a qualsevol vehicle que circuli. Té la garantia de responsabilitat civil obligatòria. Aquest tipus de cobertura cobreix els danys materials i personals que el vehicle assegurat ocasioni a tercers, per tant el propi vehicle i el seu conductor queden fora de la protecció de l'assegurança obligatòria.

 • Assegurança Automòbil Tercers Ampliat

A l'assegurança a tercers se li poden afegir garanties per ampliar la cobertura. Les més freqüents són:

 • Tercers + vidres
 • Tercers + vidres + robatori + incendi
 • Tercers + vidres + robatori + incendi + pèrdua total
 • Assegurança Automòbil a Tot risc amb o sense franquícia 

És la modalitat més completa de l'assegurança d'automòbil, ja que inclou totes les garanties de la modalitat de tercers contractades i, a més, cobreix els danys propis del vehicle. Es presenta en dues versions: amb i sense franquícia.

Garanties de l'assegurança d'automòbil

Les garanties que es poden contractar amb la teva assegurança d'automòbil o moto:

Es dóna cobertura, en els àmbits i límits fixats per la legisl·lació vigent, a la indemnització a terceres persones per la responsabilitat exigible al conductor del vehicle assegurat, o al seu propietari no condutctor, pels danys materiuals o personals causats al circular amb el mateix.

Es cobreix, en els àmbits i límits fixats en la pòlissa, l'obligació de indemnitzar a tercers per la responsabilitat civil exigible al conductor autoritzar o assegurat, pels danys materials i personals segons el Codi Civil i el Codi Penal, en excès al límit de la garantia de responsabilitat civil de suscripció obligatòria.

La companyia s'obliga a fer-se càrrec dels costos que puguin afectar el propietari o conductor autoritzat per la seva defensa i representació en un procediment administratiu, judicial o arbitral com conseqüència d'un accident de circulació en el que s'hagi vist involucrat el vehicle assegurat, així com a prestar-li els serveis d'assistència jurídica i extrajudicial necessaris.

Les garanties anteriors et permeten reclamar i protegir-te en cas de reclamació, però existeixen més elements, opcionals o no, que assegures al contractar una pòlissa d'automòbil o motocicleta.

 • Danys propis del vehicle
 • Incendi
 • Robatori
 • Fenòmens de la naturalessa
 • Accidents
 • Retirada de carnet
 • Assistència en viatge
 • Vehicle de substitució
Protegeix la teva llar

Protegeix la teva llar

L'habitatge sol ser la inversió més important d'una persona. Protegiu bé.

Telèfons d'assistencia

Telèfons d'assistencia

Si necessites parlar amb la teva companyia, consulta aquí el telèfon de contacte que busques.

Part Amistós Sinistre Auto

Part Amistós Sinistre Auto

Pots descarregar-te aquí el comunicat de part amistós. Omple'l i envia'ns a través de mail o adjunta'l a aquest formulari.