Assegurança de la Llar

L'habitatge és una de les inversions més important a la vida de les famílies.

L'assegurança de la llar et protegeix, tant si ets propietari com llogater d'un habitatge, davant una sèrie de riscos que puguin ocasionar-te pèrdues econòmiques per danys que t'afectin a tu o a tercers.

Assegura bé la teva llar

T'has plantejat el que una assegurança pot fer per tu en cas de qualsevol imprevist que posi en perill la teva llar?

Si estàs pensant a contractar una assegurança de la llar, t'ajudem a triar el que necessites. Comparem per tú entre diverses ofertes del mercat, mirem per tú la lletra petita i totes les condicions del contracte.
 

Quant fa que no revises la teva assegurança?

Recorda que els anys passen i els habitatges van sofrint deteriorament, fas reformes, renoves mobiliari, compres objectes, etc. És important tenir actualitzades les cobertures de la teva assegurança de llar.

Revisem la teva pòlissa de forma gratuïta. La nostra tasca precisament se centra a ajudar-te i assessorar-te perquè estiguis protegit a tot moment.


Recorda que és molt important calcular correctament el valor del Continent i del Contingut. A brc81 t'assessorem sobre els capitals a assegurar, de tot el que has d'incloure i com fer-ho, a més et busquem l'assegurança que més s'ajusti a les teves necessitats.

Conceptes bàsics de les Assegurances de Llar

A les assegurances de llar existeixen diferents termes importants que hauries de conèixer.

La definició més gràfica és aquella que determina continent, com aquells elements que si poséssim l'habitatge del revés no caurien. La definicó formal estableix com continent a aquells elements privatius de l'habitatge assegurat tals com:

 • Elements estructurals de l'edifici: fonaments, parets, envans, sòls, portes, xemeneies, sostres, escales, patis, balcons, persianes, claraboies, vidres i finestres.
 • Instal·lacions que es trobin fixades al continent: canonades d'aigüa, gas, instal·lacions elèctriques o d'energia solar, climatització, evacuació de fums, antenes exteriors i tendals fixos.
 • Revestimients: marbres, granits, papers pintats, pintura, estucats, falsos sostres, fustes, armaris encastats i elements d'obra.
 • Servituds exteriors: pals, murs, fanals, murs de contenció, obra d'infraestructura, pavimentació exterior, tanca i reixes.
 • Jardines: inclou instal·lacions esportives, piscines, estanys, pous, equips de reg, hivernacles, fonts, barbacoes d'obra i qualsevol element fix situat al jardí.
 • Garatges, trasters i annexos situats en el mateix edifici o adossats al mateix.

Cada companyia pot tenir una consideració específica per definir els elements que conformen el continent. Comprova les característiques del teu habitatge per confirmar que s'assegura adequadament.

El contingut fa referència als béns situats a l'habitatge i que són mòbils, ja que no es troben fixes a l'estructura de l'edifici. En el contingut ens trobem el mobiliari i estris: mobles, inclosos els fixos de cuina i banys, aixovar, roba, electrodomèstics. joies, obres d'art i objectes especials.

En el cas de les joies i els objectes de valor especial que superin certa quantitat, s'han de declarar de forma individual i relacionar-los en el condicionat particular de la teva pòlissa.

És important estar ben assesorat a l'hora de quantificar el capital per al contingut. En aquesta valoració, és important incloure tot i així no quedar-te en situació de infraassegurança. De no estar protegit el 100% del contingut, davant un sinistre parcial, es cobraria només el percentatge dels danys soferts.

La quantitat fixada en cadascún dels conceptes objecte de l'assegurança i que constitueix, per cadascun, el límit màxim d'indemnització que s'abona en cas de sinistre.

Primer risc és la forma d'assegurar que garantitza un valor determinat fins el qual queda cobert un risc, independentment del valor total que poguessin tenir els béns assegurats, sense que se'ls hi apliqui la regla proporcional.

Valor total es la forma de asegurar el capital que coincida con el valor de reposición completa de los bienes asegurados, pudiendo ser de aplicación la regla proporcional en caso de insuficiencia de capital.

El valor a nou suposa la reposició dels béns garantits en el moment anterior al sinistre, sense depreciacions, com si fossin nous, amb característiques similars.

El valor real és el resultat d'aplicar al valor a nou, les oportunes deduccions segons la seva antiguitat, grau d'util·lització, estat de conservació, etc.

La diferencia entre aquests conceptes radica en si s'utilitza la força, violència i/o intimidació a les persones. Es considera robatori quan hi ha força i/o violència en les coses, atracament quan hi ha força en les coses i/o violència o intimidació en les persones i furt, quan la sostracció de béns per tercers es produeix sense l'ús de força en les coses ni violència o intimidació en les persones.

Cobertures bàsiques de les Assegurances de Llar

Confirma les garanties que s'ajustin millor a les teves necessitats. Les cobertures bàsiques de la majoria de companyies en les assegurances de la llar són les següents:

 • Danys per aigüa
 • Danys elèctrics per pujada de tensió
 • Trencament de llunes i vidres
 • Trencament d'elements sanitaris
 • Danys estètics
 • Incendi, explosió, fum i sutge
 • Vandalisme
 • Fenòmens atmosfèrics, llamp, inundació, xoc, impacte
 • Béns de tercers
 • Deteriorament d'aliments al frigorífic
 • Béns per a ús professional
 • Reconstrucció de jardí
 • Mobles de terrassa i jardí
 • Béns en viatges i trasllats temporals
 • Salvament, desenrunament i demolició, bombers
 • Inhabitabiltat temporal
 • Trasllat de mobiliari
 • Reposició de documents
 • Robatori i expoliació
 • Furt a la llar
 • Diners a l'habitatge
 • Joies a l'habitatge
 • Objectes i col·leccions de valor especial a l'habitatge
 • Desperfectes
 • Atracament fora de la llar
 • Reposició de claus i serraleria urgent
 • Ús fraudulent de targetes
 • Responsabilitat civil, fiances i defensa
 • Defensa jurídica
 • Servei "manetes"
 • Assistència informàtica
Siniestres

Siniestres

Entre els serveis que t'oferim com a corredoria, hi ha la tramitació dels sinistres. Omple el formulari que trobaràs en aquesta pàgina, i t'ajudem.

Telèfons d'assistencia

Telèfons d'assistencia

Si necessites parlar amb la teva companyia, consulta aquí el telèfon de contacte que busques.

Notícies

Notícies

Contractar la teva assegurança a través d'una Corredoria et garanteix assesoria professional i evita que corris riscos innecessaris.